Veiklos sritys

Veiklos sritys

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro veiklos sritys:

  • Pagalbos į namus paslaugų teikimas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims;
  • Asmens specialiųjų poreikių nustatymas, neįgaliojo pažymėjimo išdavimas;
  • Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, transporto bei būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugų teikimas;
  • Kompleksinė pagalba (socialinė, psichologinė, pedagoginė ir k.) siekiant atstatyti ir sustiprinti probleminių šeimų funkcijas bei jų gebėjimą rūpintis vieni kitais;
  • Kvalifikuota pagalba krizių atvejais (smurto aukoms, smurtauojams, priklausomybės ligomis sergantiems, iš laisvės atėmimo vietų grįžusiems asmenims);
  • Vykdomas globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimas, konsultavimas ir pagalbos jiems teikimas;
  • Centro padaliniuose organizuojamas socialinės rizikos vaikų, suaugusiųjų, pagyvenusiųjų, niekur nedirbančio ir nesimokančio jaunimo, prieglobstį gavusiųjų užsieniečių, neįgaliųjų asmenų bei jų šeimos narių socialinių įgūdžių ugdymas, savitarpio paramos grupės, laisvalaikio užimtumas (įvairios šventės, popietės, diskusijos, išvykos, meno terapija ir kt.);
  • Metodinio centro veikla;
  • Projektinė veikla;