Teisinė informacija

Teisinė informacija

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Jonavos rajono socialinių paslaugų centro veikla:

Jonavos rajono savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Jonavos rajono socialinių centro teikiamas paslaugas: