Veiklos sritys

Globos centro padalinio veikla

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro padalinys – Globos centras vykdo globos centro funkcijas Jonavos savivaldybėje. Padalinio tikslas – teikti  socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą ketinančioms tapti ir esamoms globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdyti budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoti mokymus pagal GIMK programą, siekiant vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. 

Klientai - Globos centro paslaugas gali gauti visos Jonavos rajono globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Globos centre paslaugas teikia:

Globos koordinatoriai – teikia socialines paslaugas ir koordinuoja pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams.

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys – organizuoja ir veda mokymus pagal GIMK programą, vertina ir rengia išvadas dėl pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais)/ įtėviais, konsultuoja asmenis norinčius tapti globėjais (rūpintojais)/ įtėviais.

Psichologai – teikia pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams, konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais ir globojamus (rūpinamus), įvaikintus vaikus bei vaikus prižiūrimus budinčių globotojų šeimose.

       Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis: