Kontaktai

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 136, LT-55222 Jonava

Adresas: Chemikų g. 136, Jonava (pagrindiniai rūmai)
Telefonas: (8 349) 547 22
El. paštas: soc.centras@jonava.lt

Klauskite, praneškite

DIREKTORĖ

Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė
VALENTINA DEMIDENKO
Gyvenimo aprašymas | Dienotvarkė

Pavardė, vardas

Pareigos


Telefono Nr.

El. paštas

ADMINISTRACIJA

Valentina Demidenko

Direktorė

(8 349) 54 722

direktore@jonavosspc.lt

Inga Ruzgienė

Direktoriaus pavaduotoja soc. reikalams

(8 349) 33 160

inga@jonavosspc.lt

Albina Grinevičienė

Spec. poreikių nustatymo ir darbo su neįgaliais specialistė

(8 349) 33 122

albina@jonavosspc.lt

Giedrė Gailiauskaitė

Soc. reikalų skyriaus vedėja

(8 349) 33 122

giedre@jonavosspc.lt

Angelė Masiukienė

Soc. paslaugų į namus skyriaus vedėja

(8 349) 50 482

angele@jonavosspc.lt

Viktorija Skopienė

Soc. darbo personalo vadybininkė

(8 349) 33 160

viktorija.skopiene@jonavosspc.lt

Sigita Smetonaitė

Kasininkė

(8 349) 54 722

sigita@jonavosspc.lt

ATVEJO VADYBININKAI

Diana Ročkina – Montrimavičienė,

Jūratė Vaičiūnienė,

Rasa Babilienė,

Lina Duličienė

Atvejo vadybininkai


 +370 618 41413

diana.rockina@jonavosspc.lt

jurate.vaiciuniene@jonavosspc.lt

rasa.babiliene@jonavosspc.lt

lina.duliciene@jonavosspc.lt

GLOBOS CENTRO DARBUOTOJAI

Živilė Tumavičienė,

Soc. darbuotojas darbui pagal GIMK programą

(8 349) 64601
Mob. +370 618 41413

zivile.tumaviciene@jonavosspc.lt

vaida.kunickiene@jonavosspc.lt

Vaida Kunickienė

Atestuota soc. darbuotojas darbui pagal GIMK programą

(8 349) 20514

+370 61841449

vaida.kunickiene@jonavosspc.lt

Vestina Jakučiūnienė
Aistė Pajaujienė
Agnė Kazlauskaitė

Socialiniai darbuotojai globos koordinavimui

(8 349) 20514

+370 61841449

vestina.jakuciuniene@jonavosspc.lt

aiste.pajaujiene@jonavosspc.lt

agne.kazlauskaite@jonavosspc.lt

Jūratė Beniulienė

Psichologė

(8 349) 20514

+370 61841449

DIENOS UŽIMTUMO SPECIALISTAI

Aistė Pajaujienė,

Ala Kalinevič

Sigita Smetonaite

Soc. pedagogas

(8 349) 20514,
(8 349) 20513

aiste.pajaujiene@jonavosspc.lt

ala.kalinevic@jonavosspc.lt

sigita@jonavosspc.lt

Julė Kuliavienė,

Karolis Bauža

Soc. darbuotojas dienos soc. priežiūrai ir užimtumui

(8 349) 20514

jule.kuliaviene@jonavosspc.lt

karolis.bauza@jonavosspc.lt

Linas Kučinskas,

Olga Traskauskienė,

Edvardas Ratautas

Laima Pabriežienė

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

(8 349) 20514

linas.kucinskas@jonavosspc.lt

 

SOCIALINIAI DARBUOTOAJ DARBUI SU ŠEIMOMIS (RIMKŲ PADALINYS)

Julija Toma,

Irina Černiauskienė,

Aušra Sauliūnė,

Oksana Mikėnienė,

Vestina Jakučiūnienė

Soc.darbuotoja su šeimomis

(8 349) 64601
 +370 618 41413

julija.toma@jonavosspc.lt

irina.cerniauskiene@jonavosspc.lt

ausra.sauliune@jonavosspc.lt

oksana.mikeniene@jonavosspc.lt

vestina.jakuciuniene@jonavosspc.lt

PSICHOLOGAI

Fausta Cikanavičienė

Aurika Matutienė

Psichologai

(8 349) 20514

fausta.cikanaviciene@jonavosspc.lt

aurika.matutiene@jonavosspc.lt

UPNINKŲ SENIŪNIJA

Milda Morkūnienė,

Ala Kalinevič

Soc. darbuotoja su šeimomis

(8 349) 20513

milda.morkuniene@jonavosspc.lt

ala.kalinevic@jonavosspc.lt

Violeta Dunajeva

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 20513

violeta.dunajeva@jonavosspc.lt

ŽEIMIŲ PADALINYS

Vita Bukauskienė, Geda Rimavičienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

(8 349) 45212

vita.bukauskiene@jonavosspc.lt

geda.rimaviciene@jonavosspc.lt

Violeta Raišienė,

Dana Stepšienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 45212

violeta.raisiene@jonavosspc.lt

Dana Stepšienė

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

(8 349) 45212

dana.stepsiene@jonavosspc.lt

RUKLOS SENIŪNIJA

Violeta Tamelytė,

Rūta Zapolskaitė

Rima Draudvilienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 75286

violeta.tamelyte@jonavosspc.lt

ruta.zapolskaite@jonavosspc.lt

rima.draudviliene@jonavosspc.lt

Lina Petrauskienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 75286

lina.petrauskiene@jonavosspc.lt

BUKONIŲ SENIŪNIJA

Greta Lazauskienė

Ina Vitkauskienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 71490 

greta.lazauskiene@jonavosspc.lt

ina.vitkauskiene@jonavosspc.lt

Violeta Raišienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 71490 

violeta.raisiene@jonavosspc.lt

KULVOS SENIŪNIJA

Biruta Brindzienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 71537
 

biruta.brinziene@jonavosspc.lt

Neringa Pečiulytė-Valuckienė

Akvilė Gedraitienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 71537

neringa.pvaluckiene@jonavosspc.lt

akvile.gedraitiene@jonavosspc.lt

UŽUSALIŲ SENIŪNIJA

Tamara Vasilkova

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 72054

biruta.brinziene@jonavosspc.lt

Monika Rosinaitė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 72054

monika.rosinaite@jonavosspc.lt

DUMSIŲ SENIŪNIJA

Arzu Reinikova

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 75208 

arzu.reinikova@jonavosspc.lt

Agnė Kazlauskaitė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 75208 

agne.kazlauskaite@jonavosspc.lt

ŠILŲ SENIŪNIJA

Gintarė Ragaišienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 (8 349) 30044

gintare.ragaisiene@jonavosspc.lt

Jovita Gulbinienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 30044

jovita.gulbiniene@jonavosspc.lt

PROJEKTO „ATRASK SAVE“ KOORDINATORĖ

Vida Rozenbergienė

Vietos JGI koordinatorė

(8 349) 20514

. +370 633 47376

vida.rozenbergiene@jonavosspc.lt

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS PERSONALAS, SLAUGYTOJAS, SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

Ingrida Semionovienė

Audra Vasiliauskienė

Marija Kličiuvienė

Regina Lukčienė

Anželika Petrusevičienė

Galina Ležnina

Galina Kuzmič

Irena Jotautienė

Gitana Adomaitienė

Regina Petkuvienė

Albina Gerdvilienė

Vitalija Vaitekūnaitė

Danguolė Račkienė

Genovaitė Rajackienė

Natalija Šalno

Ind. priežiūros personalo (globai) darbuotoja

(8 349) 54 722

 

Aistė Astrauskaitė

Petras Molotokas

Marija Skerienė

Laimutė Šatienė

Vidmantas Ostreika

Soc. darbuotojo padėjėjas

(8 349) 54 722

aiste.astrauskaite@jonavosspc.lt

petras.molotokas@jonavosspc.lt

marija.skeriene@jonavosspc.lt

laimute.satiene@jonavosspc.lt

vidmantas.ostreika@jonavosspc.lt

SLAUGYTOJA, SLAUGYTOJO PADĖJĖJAI

Olga Margelienė

Slaugytoja

(8 349) 64601

olga.margeliene@jonavosspc.lt

Regina Žembinskienė

Slaugytojos padėjėja

(8 349) 54 722

regina.zembinskiene@jonavosspc.lt

Svetlana Bagdonavičienė

Inga Karaliūnienė

Regina Vilkienė

Rita Narkevičienė

Slaugytojo padėjėjos projekte „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“

(8 349) 54 722

 

VAIRUOTOJAS, ŪKVEDŽIAI, VALYTOJIAI

Petras Molotokas

Vairuotojas

(8 672) 57 834

petras.molotokas@jonavosspc.lt

Laimutė Šatienė

Vidmantas Ostreika

Ūkvedys

(8 349) 20513

(8 349) 54 722

laimute.satiene@jonavosspc.lt

vidmantas.ostreika@jonavosspc.lt

Natalija Šalno

Veronika Kšivickaitė

Lina Petrusevičienė

Ana Zaklikovskaja

Valytojai