Kontaktai

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 136, LT-55222 Jonava

Adresas: Chemikų g. 136, Jonava (pagrindiniai rūmai)
Telefonas: (8 349) 547 22
El. paštas: soc.centras@jonava.lt

Klauskite, praneškite

DIREKTORĖ

Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė
VALENTINA DEMIDENKO
Gyvenimo aprašymas | Dienotvarkė

Pavardė, vardas

 

Pareigos

Telefono Nr.

El. paštas

ADMINISTRACIJA

Valentina Demidenko

Direktorė

(8 349) 54 722

direktore@jonavosspc.lt

Inga Ruzgienė

Direktoriaus pavaduotoja soc. reikalams

(8 349) 33 123

inga@jonavosspc.lt

Odeta Užkurienė

Viešųjų pirkimų  specialistė

(8 349) 33 122

albina@jonavosspc.lt

Giedrė Gailiauskaitė

Soc. reikalų skyriaus vedėja

(8 349) 33 122

giedre@jonavosspc.lt

Angelė Masiukienė

Soc. paslaugų į namus skyriaus vedėja

(8 349) 50 482

angele@jonavosspc.lt

Viktorija Skopienė

Soc. darbo personalo ir dokumentacijos vadybininkė

(8 349) 33 123

viktorija.skopiene@jonavosspc.lt

Aistė Puškova

Kasininkė

(8 349) 50 482

aiste@jonavosspc.lt

ATVEJO VADYBININKAI

Diana Ročkina – Montrimavičienė,

Jūratė Vaičiūnienė,

Rasa Babilienė,

Aušra Sauliūnė,

Neringa Pečiulytė-Valuckienė,

Oksana Mikėnienė

Atvejo vadybininkai


 (8 349) 33 121

 

diana.rockina@jonavosspc.lt

jurate.vaiciuniene@jonavosspc.lt

rasa.babiliene@jonavosspc.lt

ausra.sauliune@jonavosspc.lt

neringa.valuckiene@jonavosspc.lt oksana.mikeniene@jonavosspc.lt

GLOBOS CENTRO DARBUOTOJAI

Živilė Tumavičienė,

Vaida Kunickienė

 

Vestina Jakučiūnienė

Aistė Pajaujienė

Agnė Krajašienė

Jūratė Beniulienė

Soc. darbuotojas darbui pagal GIMK programą

Globos koordinatorė

Globos koordinatorė

Globos koordinatorė

Psichologė

(8 349) 201514

zivile.tumaviciene@jonavosspc.lt

vaida.kunickiene@jonavosspc.lt

vestina.jakuciuniene@jonavosspc.lt

aiste.pajaujiene@jonavosspc.lt

agne.kazlauskaite@jonavosspc.lt

DIENOS UŽIMTUMO SPECIALISTAI

Karolis Bauža,

Ala Kalinevič

Sigita Smetonaite

Soc. pedagogas

(8 349) 20514,
(8 349) 20513

karolis.bauza@jonavosspc.lt

ala.kalinevic@jonavosspc.lt

sigita@jonavosspc.lt

Dalia Gataveckienė,

Eglė Komičiūtė

Soc. darbuotojas dienos soc. priežiūrai ir užimtumui

(8 349) 20514

 

egle.komiciute@jonavosspc.lt

Linas Kučinskas,

Edvardas Ratautas

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

(8 349) 20514

 

linas.kucinskas@jonavosspc.lt

 

 

SOCIALINIAI DARBUOTOAJ DARBUI SU ŠEIMOMIS (RIMKŲ PADALINYS)

Rūta Padkamarė,

Marija Kažiūrė,

Julija Toma,

Raminta Vitiugovienė,

Vida Rozenbergienė,

Lina Duličienė

Soc.darbuotoja su šeimomis

(8 349) 64601
 +370 618 41413

ruta.zapolskaite@jonavosspc.lt

marija.kaziure@jonavosspc.lt

julija.toma@jonavosspc.lt

raminta.vitiugoviene@jonavosspc.lt

vida.rozenbergiene@jonavosspc.lt

lina.duliciene@jonavosspc.lt

 

 

PSICHOLOGAI

Fausta Cikanavičienė

Aurika Matutienė

Psichologai

(8 349) 20514

fausta.cikanaviciene@jonavosspc.lt

aurika.matutiene@jonavosspc.lt

UPNINKŲ SENIŪNIJA

Milda Morkūnienė,

Ala Kalinevič

Soc. darbuotoja su šeimomis

(8 349) 20513

milda.morkuniene@jonavosspc.lt

ala.kalinevic@jonavosspc.lt

Violeta Dunajeva

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 20513

violeta.dunajeva@jonavosspc.lt

ŽEIMIŲ PADALINYS

Vita Bukauskienė, Geda Rimavičienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

(8 349) 45212

vita.bukauskiene@jonavosspc.lt

geda.rimaviciene@jonavosspc.lt

Violeta Raišienė,

Dana Stepšienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 45212

violeta.raisiene@jonavosspc.lt

Dana Stepšienė

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

(8 349) 45212

dana.stepsiene@jonavosspc.lt

RUKLOS SENIŪNIJA

Irina Černiauskienė

Monika Rosinaitė

Rima Draudvilienė

Agnė Matulaitienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 75286

irina.cerniauskiene@jonavosspc.lt

monika.rosinaite@jonavosspc.lt

rima.draudviliene@jonavosspc.lt

agne.matulaitiene@jonavosspc.lt

Lina Petrauskienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 75286

lina.petrauskiene@jonavosspc.lt

BUKONIŲ SENIŪNIJA

Greta Lazauskienė

Ina Vitkauskienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 71490 

greta.lazauskiene@jonavosspc.lt

ina.vitkauskiene@jonavosspc.lt

Violeta Raišienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 71490 

violeta.raisiene@jonavosspc.lt

KULVOS SENIŪNIJA

Biruta Brindzienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 71337
 

biruta.brinziene@jonavosspc.lt

Akvilė Gedraitienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 71337

akvile.gedraitiene@jonavosspc.lt

UŽUSALIŲ SENIŪNIJA

Tamara Vasilkova

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 72054

biruta.brinziene@jonavosspc.lt

Jurgita Sereikienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 72054

jurgita.sereikiene@jonavosspc.lt

DUMSIŲ SENIŪNIJA

Arzu Reinikova

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

 +370 674 75208 

arzu.reinikova@jonavosspc.lt

Agnė Krajašienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 +370 674 75208 

agne.kazlauskaite@jonavosspc.lt

ŠILŲ SENIŪNIJA

Gintarė Ragaišienė

Soc. darbuotoja su šeimomis

 (8 349) 30044

gintare.ragaisiene@jonavosspc.lt

Jovita Gulbinienė

Ind. priežiūros personalo darbuotoja

(8 349) 30044

jovita.gulbiniene@jonavosspc.lt

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS (KLAUSIMYNO PILDYMAS)

Viktorija Skopienė

Odeta Užkurienė

 

(8 349) 54722

 

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS PERSONALAS, SLAUGYTOJAS, SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

Ingrida Semionovienė

Audra Vasiliauskienė

Marija Kličiuvienė

Regina Lukčienė

Anželika Petrusevičienė

Galina Ležnina

Galina Kuzmič

Irena Jotautienė

Gitana Adomaitienė

Albina Gerdvilienė

Vitalija Vaitekūnaitė

Danguolė Račkienė

Genovaitė Rajackienė

Natalija Šalno

Olena Rohoza

Ind. priežiūros personalo (globai) darbuotoja

(8 349) 54 722

 

Aistė Astrauskaitė

Petras Molotokas

Marija Skerienė

Laimutė Šatienė

Vidmantas Ostreika

Soc. darbuotojo padėjėjas

(8 349) 54 722

 

SLAUGYTOJA, SLAUGYTOJO PADĖJĖJAI

Olga Margelienė

Slaugytoja

(8 349) 64601

olga.margeliene@jonavosspc.lt

Regina Žembinskienė

Slaugytojos padėjėja

(8 349) 54 722

regina.zembinskiene@jonavosspc.lt

Svetlana Bagdonavičienė

Inga Karaliūnienė

Regina Vilkienė

Rita Narkevičienė

Slaugytojo padėjėjos projekte „Integralios pagalbos teikimas Jonavos rajone“

(8 349) 54 722

 

VAIRUOTOJAS, ŪKVEDŽIAI, VALYTOJIAI

Petras Molotokas

Vairuotojas

(8 672) 57 834

 

Laimutė Šatienė

Vidmantas Ostreika

Ūkvedys

(8 349) 20513

(8 349) 54 722

laimute.satiene@jonavosspc.lt

vidmantas.ostreika@jonavosspc.lt

Natalija Šalno

Veronika Kšivickaitė

Lina Petrusevičienė

Ana Zaklikovskaja

Valytojai