Projektai

2018 m. kovo 7 d. Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Žeimių padalinyje įvyko vietos JGI koordinatorės Vidos Rozenbergienės inicijuotas neformalus susitikimas su Žeimių padalinio specialistėmis ir socialinėmis darbuotojomis: Violeta Raišiene, Dana Stepšiene, Vita Bukauskiene ir Geda Rimavičiene. Susitikime taip pat dalyvavo trys jaunuoliai - potencialūs projekto dalyviai, gyvenantys Žeimių seniūnijoje. Prie arbatos puodelio jaunimui buvo pristatytas projektas „ATRASK SAVE“. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su projekto paslaugų įvairove bei teikiamomis galimybėmis jaunam žmogui ne tik Jonavos rajone, bet ir visoje šalyje. Taip pat buvo aptarta esama jaunimo užimtumo situacija Žeimių seniūnijoje. Jau susitikimo metu du jaunuoliai pareiškė norą dalyvauti projekto veikloje ir pasirašė sutikimus. Renginio metu buvo aptariamas tolimesnis vietos JGI koordinatorės ir Žeimių padalinio darbuotojų bendradarbiavimas, projekto „ATRASK SAVE“ galimybių viešinimas ne tik jauniems nedirbantiems ir nesimokantiems žmonėms, bet ir seniūnijos bendruomenei.

Projektą „ATRASK SAVE“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.