Projektai

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas

Jonavos r. socialinių paslaugų centras kartu su Valakupių reabilitacijos centru dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001). Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Dalyvaujant projekte siekiama sertifikuoti Jonavos rajono socialinių paslaugų centro padalinio – Globos centro veiklą. Globos centras laikantis EQUASS principų siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis.