Informacija gyventojams

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

  • turėti aukštąjį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos, arba edukologijos universitetinį, neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilyginamą išsilavinimą;
  • žinoti teisinį darbo su globėjų (rūpintojų) šeimomis reglamentavimą;
  • privalumai:

- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis;

- anglų kalbos mokėjimas (ne žemesnis nei B2 lygis).

DARBO POBŪDIS:

Socialinis darbuotojas globos koordinavimui dirba su budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), šeimynos dalyviais, įtėviais bei kartu gyvenančiais jų šeimos nariais. Teikiant pagalbą šių  paslaugų gavėjų grupei svarbu:

  • vertinti individualius globojamų vaikų poreikius bei numatyti galimus pagalbos globojamam vaikui ir globėjų šeimai būdus;
  • planuoti ir įgyvendinti pagalbos vaikui ir šeimai procesą (lankytis šeimoje, identifikuoti pagalbos poreikius, nukreipti pas specialistus, organizuoti pagalbos teikimą ir pan.);
  • dalyvauti tarpinstitucinio bendradarbiavimo veikloje, telkiant pagalbos teikėjus, planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;
  • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis;
  • vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

DARBO UŽMOKESTIS: Soc. darbuotojas globos koordinavimui priimamas terminuotam darbui, projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ rėmuose 1 etatui, mokamas 6,9985 Eur/val. atlygis (neatskaičius mokesčių).

Pretendentas turi pateikti:

  • gyvenimo aprašymą (CV),
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas).

Dokumentai priimami iki 2021 m. gruodžio 23 d.

adresu Chemikų g. 136, Jonava arba el. paštu soc.centras@jonava.lt, tel. (8 349) 54722.