Projektai

Dažnam jaunuoliui trūksta žinių kaip planuoti savo karjerą ir kryptingai siekti tikslų. Jaunimas turi mažai darbo patirties, nežino kas jam patinka, ką jis sugeba, ko norėtų. Bendro Lietuvos darbo biržos ir partnerių įgyvendinamo projekto „ATRASK SAVE“ dalyviai – ne išimtis. Šiems nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems 15–29 metų amžiaus jaunuoliams geriau pažinti save, rasti paskatų grįžti į švietimo sistemą ar pasirinkti mėgstamą darbą padeda projekto psichologai. Jonavos rajono socialinių paslaugų centre vykdomame projekte dirba psichologė Fausta Cikanavičienė. Psichologė mano, kad jaunuoliams trūksta motyvacijos, noro ir supratimo, jog reikia planuoti bei kurti savo ateitį. Nemažai jaunuolių yra išlaikomi tėvų, gauna paramą iš valstybės, ir jiems taip yra gerai. Jie nenori nieko keisti, imtis atsakomybės, dirbti, stengtis. Kita priežastis – tai pasitikėjimo savimi stoka, iš kurios kyla neryžtingumas ir baimė ko nors imtis. Jaunuoliai psichologės konsultacijų metu gilinasi į save, atskleidžia savo pagrindines asmenines savybes, polinkius, sritį, kurioje galėtų tinkamiausiai save realizuoti. Šiais laikais darbo rinkoje tenka konkuruoti su kitais kandidatais, reikalaujama vis aukštesnės kvalifikacijos. Neįgijus reikiamos kvalifikacijos, darbo paieškos tik sunkėja. Dažnai kai kurie jaunuoliai nesupranta svarbiausio dalyko: tai, ką daro, turi atlikti geriausiai, kad darbdaviai teiktų jiems pirmenybę. „ATRASK SAVE" psichologė padeda jaunuoliams atsakyti į tris pagrindinius klausimus, kuriuos gali užduoti darbdavys: – „Ar sugebėsiu atlikti tai, ko iš manęs tikisi darbdavys, ar norėsiu tą darbą dirbti ir ar esu patikimas darbuotojas?“

Per keturis mėnesius psichologė konsultavo 15 projekto „ATRASK SAVE“ dalyvių, 7 iš jų kėlė kvalifikaciją ar įsidarbino.

Kviečiame visus jaunuolius, norinčius prisijungti prie projekto „ATRASK SAVE" veiklų susisiekti telefonu 8 633 473 76, el. paštu viduteroz@yahoo.co.uk arba užsukti į Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Rimkų padalinį, Chemikų g. 136. Vietos JGI koordinatorė kartu su specialistų komanda padės atrasti save.

Projektą „ATRASK SAVE“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą Jonavos rajone partneris – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras.