Projektai

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario  6 d. įsakymu Nr. 13B-176 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020-2022 metų socialinių projektų rengimo, atrankos konkurso organizavimo, finansavimo ir kontrolės nuostatų patvirtinimo“ Jonavos rajono socialinių projektų atrankos komisija skelbia projektų paraiškų 2022 metų konkursą.

Paraiškas prašome teikti iki 2022 m. kovo 15 dienos (įskaitytinai) adresu: Jonavos r. Socialinių paslaugų centras, Chemikų g. 136, Jonavos m.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-349-33122 Jonavos rajono socialinių paslaugų centre. Dėl elektroninio paraiškos formos varianto ir nuostatų prašome kreiptis el. paštu: agnelaikas@hotmail.com.  Elektroninė paraiškos forma ir nuostatai taip pat yra prienami Jonavos r. socialinių paslaugų centro intenetinės svetainės puslapyje, adresu: www.jonavosspc.lt

Priedai