Informacija gyventojams

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro ir Kauno regiono plėtros agentūros bendradarbiavimas

Jonavos r. socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko, kaip ekspertė ir mokymų vedėja, dalyvavo VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įgyvendinamame Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Kaišiadorių miesto gyventojų (pabėgėlių) socialinės atskirties mažinimas, stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje“. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas pabėgėlių integracijai, suteikiant reikiamas žinias apie socialinę, kultūrinę ir darbo aplinką bei įtraukiant vietos gyventojus į pabėgėlių integracijos procesus.  Džiaugiamės, kad galime dalintis gerąją Jonavos r. socialinių paslaugų centro darbo su pabėgėliais  patirtimi.

Nuotraukų galerija