Informacija gyventojams

Būstas ir gyvenamoji aplinka neįgaliajam pritaikoma vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

  1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  2. specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
  3. specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta 2 punkte, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
  4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Reikalavimai pritaikomam būstui

Pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi svyruoti tarp 80 ir 100 proc. Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam neįgaliajam, turi sutikti su būsto pritaikymu neįgaliajam, nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba kai savininkas – savivaldybė.

Prašymai dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priimami iki einamųjų metų kovo 25 d. Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo gyventojai gali kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų  g. 136, Jonava,  tel. (8 349)  547 22. Kontaktinis asmuo Giedrė Gailiauskaitė,  tel. (8 349) 33122.