Informacija gyventojams

BĮ JONAVOS R. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, KODAS 300629722, CHEMIKŲ G. 136, JONAVA SKELBIA KONKURSĄ SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SU ŠEIMOMIS PAREIGOMS UŽIMTI

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį socialinio darbo arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turėti bendravimo su socialinę atskirtį patiriančiais klientais gebėjimų (gebėti konsultuoti priklausomybės, socialinių įgūdžių stokos, smurto šeimoje ir kitais socialiniais klausimais, motyvuoti klientus keisti jų gyvenimo būdą ir elgesį);
 • žinoti teisinį darbo su šeimomis (vaikais) reglamentavimą;
 • privalumai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis. Anglų kalbos mokėjimas (ne žemesnis nei B2 lygis).

DARBO POBŪDIS:

 • dirbant komandoje su atvejo vadybininku, formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 • dalyvauti vertinant šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus;
 • dalyvauti tarpinstitucinio bendradarbiavimo veikloje, telkiant pagalbos teikėjus, planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;
 • planuoti ir įgyvendinti pagalbą šeimai;
 • vykdyti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį teikti prevencinę pagalbą, pasitelkiant: šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus, renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis;
 • teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos vaikams (šeimai) paslaugų poreikio užtikrinimo;
 • vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

DARBO UŽMOKESTIS: 7,2 – 7,5 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Pretendentas turi pateikti:

 • gyvenimo aprašymą (CV),
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas),
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. liepos 30 d.

adresu Chemikų g. 136, Jonava arba el. paštu soc.centras@jonava.lt, tel. (8 349) 54722.