Globėjai, veikiantys pagal individualios veiklos pažymą, su kuriais Globos centras pasirašo sutartį, gauna Jonavos r. savivaldybės tarybos patvirtintas išmokas:

Budinčiam globotojui, giminystės ryšiais nesusijusiam globėjui mokama:

  • išmoka už laikotarpį, kai šeimoje nėra laikinai globojamas vaikas (mokama tik budinčiam globotojui);
  • išmoka už laikinai globojamą vaiką;
  • kitos globos išmokos.

BUDINTI GLOBOTOJAS

Budintis globotojas – asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, išklausę globėjų ir įtėvių (GIMK) mokymus, pasirengęs į savo šeimą bet kuriuo paros metu priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir (ar)  seserys), netekusių tėvų globos. Už laikotarpį, kai šeimoje nėra laikinai globojamo vaiko, mokama nustatyto dydžio išmoka (tik budinčiam globotojui)  nuo sutarties pasirašymo dienos už kiekvieną mėnesį iki sutarties nutraukimo dienos. Apgyvendinus vaiką šeimoje išmoka sustabdoma, pradedama mokėti išmoka už laikinai globojamą vaiką.

GIMINYSTĖS RYŠIAIS SU VAIKU NESUSIJĘS GLOBĖJAS

Giminystės ryšiais su vaiku nesusijęs globėjas - asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo kursus, kuris ne ilgiau kaip 18 mėnesių laikinai globoja vaikus nuo gimimo iki 18 metų, siekiant grąžinti vaiką biologiniams tėvams. Nustatyto dydžio išmoka mokama giminystės ryšiais su vaiku nesusijusiam globėjui už faktiškai suteiktas laikinosios globos paslaugas.