Paslaugos

Transporto paslaugų organizavimas

Tai paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Kas gali gauti transporto organizavimo paslaugą?

 • Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vieta Jonavos rajone. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar psichologiniam saugumui, paslaugos gali būti suteiktos ir kitos savivaldybės gyventojui;
 • kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamą vietą Jonavos rajone.

 

Kokiu tikslu skiriama transporto organizavimo paslauga:

 • nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigas ir medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos įstaigas ar ortopedijos įmones;
 • nuvykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą neįgalumo ar darbingumo lygiui nustatyti;
 • nuvykti į ugdymo, lavinimo, mokymo, užimtumo įstaigas, dienos centrus, krizių centrus;
 • nuvykti į socialinės globos įstaigas;
 • nuvykti į kitas, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, įmones, organizacijas.

 

Kokiu tikslu skiriama transporto organizavimo paslauga:

 • dėl gydymo ir reabilitacijos vykti į miesto ir respublikines gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, sanatorijas, medicinos ir socialinės ekspertizės komisiją dėl pirminio ar pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo;
 • aprūpinti paslaugų gavėjus techninės pagalbos priemonėmis, organizuoti tų priemonių gabenimą ir remontą;
 • kitų krizinių ir būtinų situacijų atvejais.

 

Dėl specialaus transporto paslaugos reikia kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, ir pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl transporto skyrimo;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo arba pensijos gavėjo pažymėjimą;
 • medikų siuntimą (jei tokį turi).

 

Paslaugos teikimo laikas: 

I-IV 8.00 – 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.), V 8.00 – 14.00 val.

Apmokėjimas už paslaugą:

Transporto paslaugų organizavimas priskiriamas apmokestinamai bendrųjų socialinių paslaugų kategorijai. Mokėjimo už transporto paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir priklausymą tikslinėms grupėms, kurioms taikomos nuolaidos.

 1. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, transporto paslaugos teikiamos nemokamai.
 2. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį.
 3. Transporto paslaugų gavėjams kilometražas skaičiuojamas pagal spidometro parodymus, nuo Jonavos rajono socialinių paslaugų centro iki išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą (nepriklausomai ar paslaugos gavėjas grįžta).

 

Dėl informacijos apie specialaus transporto paslaugą kreiptis tel. (8 349) 33122.