Veiklos sritys

Praktika ir savanorystė

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, siekdamas pritraukti kuo daugiau iniciatyvių, motyvuotų ir atsakingų specialistų, kviečia atlikti profesinę praktiką arba savanorišką veiklą Centre.

Praktikantams sudaroma galimybė įgyti praktinių įgūdžių ir įvairialypės patirties. Kiekvienam praktikantui paskiriamas praktikos vadovas visam praktikos laikotarpiui, kuris supažindins su Centro struktūra, veikla ir darbo specifika. Praktikų skaičius, tikslas, numatomi rezultatai ir trukmė derinami individualiai. Praktika neatlygintina.  

Savanorystė – tai altruistinė veikla, dalies savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties atidavimas dirbant visuomenei naudingą darbą, negaunant už tai jokio piniginio atlygio. Jonavos rajono socialinių paslaugų centras ieško savanorių ir siūlo prisijungti prie Centro vykdomos  veiklos, padedant žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. Savanoriško darbo metu Jūs įgysite naujos patirties, galėsite realizuoti save dar neišbandytose srityse, užmegsite naujas pažintis. Esant poreikiui, išrašomas pažymėjimas dėl savanoriškos veiklos atlikimo.

Savanoriai ir praktikantai apie mus:

„Džiaugiuosi, kad teko būti savanoriu Jonavos r. socialinių paslaugų centre. Tai padėjo man atrasti save socialinio darbo srityje – dabar esu socialinio darbo studentė...“

 „Savanorystė centre padėjo geriau suprasti žmones, nevertinti jų iš anksto, išmokau bendrauti su labai skirtingais žmonėmis (skirtingo amžiaus, lyties, tautybės)...“

„Esu labai laiminga savo pasirinkimu atlikti praktiką Jonavos r. socialinių paslaugų centre. Praktikos metu įgijau daug naudingų praktinių žinių. Džiugino dirbančių darbuotojų draugiškumas, noras padėti ir išmokinti. Pasibaigus studijoms, gavau kvietimą dirbti šioje įstaigoje...“

„Jonavos r. SPC praktiką atlikau kelis kartus, kadangi jau po pirmosios praktikos liko šilčiausi prisiminimai. Pirmąją praktiką atlikau Globos centro padalinyje, kuriame gavau daug naujos informacijos apie globos procesą, vykdomus užsiėmimus globėjams (rūpintojams). Darbuotojos mane mielai priėmė, atsakė į visus kylančius klausimus, o jų buvo, tikrai, daug. Po dvejų praktikos metų, jaučiausi paaugusi ir įgijusi naujų žinių, kurios skatino mane, kaip asmenybei, siekti ateities planų socialiniame darbe...“

 

Dėl praktikos ar savanorystės atlikimo galima kreiptis:

  • el. paštu soc.centras@jonava.lt;
  • atvykti į  Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje;
  • skambinti tel. (8 349) 54722.