Paslaugos

Pagalba asmens namuose, dienos globa ir integrali pagalba asmens namuose
Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Kas yra pagalbos į namus paslauga?

Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę. Jonavos rajono socialinių paslaugų centro darbo dienomis ir valandomis.

Kas gali gauti pagalbos į namus paslaugą?

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

 

Kur kreiptis, norint gauti pagalbos į namus paslaugą?

Dėl pagalbos į namus paslaugos reikia kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas dėl paslaugų namuose gavimo pildomas Centre arba priimamas elektroniniu paštu;
 • tiesiogiai kreipiantis į Centrą, asmens dokumentų kopijų nereikalaujama, tik prašoma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siekiant patvirtinti besikreipiančiojo tapatybę). Jei į Centrą kreipiasi klientą atstovaujantis asmuo – prašoma turėti atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybės dokumentą;
  • informacija apie asmens socialinį statusą, pajamas ir deklaruotą gyvenamąją vietą (esant asmens sutikimui) tikrinama SPIS (papildomų pažymų nereikalaujama);
  • prašoma pristatyti išrašą iš medicinos dokumentų, forma F27/A, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę.

Kaip nustatomas pagalbos į namus poreikis?

 • Pateikę prašymus dėl socialinių paslaugų namuose, asmenys yra įrašomi į eilę. Atliekamas socialinių paslaugų poreikio vertinimas, senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimas arba suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas. Įvertinus asmens poreikį informacija pateikiama socialinės priežiūros ir globos namuose poreikių nustatymo komisijai svarstyti dėl asmens lankymo namuose. Atsižvelgiant į įvertintą poreikį asmeniui teikiamas nustatyto valandų skaičiaus paslaugų į namus kompleksas.

 

 

Pagalbos namuose paslaugų sąrašas

Integralios ir socialinės pagalbos asmens namuose padalinio specialistai (individualios priežiūros personalo darbuotojai) teikia šias paslaugas:

 1. Informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 2. Transporto organizavimas;
 3. Pagalba rūninantis asmens higiena ir priežiūra;
 4. Pagalba  apsirūpinant  maisto produktais  bei ruošiant maistą;
 5. Pagalba buityje ir namų ruošoje;
 6. Kitos paslaugos.

 

Pagalbos į namus paslaugos yra mokamos.

Klientai už paslaugas moka pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Mokėjimo už pagalbą į namus ar dienos socialinę globą dydis nustatomas vadovaujantis Mokėjimo už socialinias paslaugas Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Skaičiuojant asmens pajamas, imamos 3 paskutinių, iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, mėnesių vidutinės pajamos:

 • Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP dvigubą dydį – socialinės paslaugos teikiamos nemokamai;
 • asmeniui, kurio pajamos sudaro nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio moka – 10 procentų Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto valandinio įkainio;
 • asmeniui, kurio pajamos sudaro nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio moka – 20 procentų Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto valandinio įkainio;
 • asmeniui, kurio pajamos sudaro nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio moka – 40 procentų Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto valandinio įkainio;
 • asmeniui, kurio pajamos sudaro nuo 5 iki 6 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio moka – 60 procentų Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto valandinio įkainio;
 • asmeniui, kurio pajamos sudaro nuo 6 iki 7 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio moka – 80 procentų Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto valandinio įkainio;
 • asmeniui, kurio pajamos sudaro virš 7 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio moka – 100 procentų Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto valandinio įkainio;

 

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai: