Veiklos sritys

Metodinė veikla

Jonavos r. socialinių paslaugų centras nuo 2011 metų aktyviai vykdo metodinę veiklą:

  • bendradarbiaujant su Kauno Kolegijos Socialinio darbo katedra ruošia socialinių darbuotojų, jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas;
  • organizuoja kvalifikacijos kėlimo mokymus, pagal paruoštas ir aukštojoje mokykloje patvirtintas programas;
  • ruošia ir leidžia metodinius leidinius, praktinius vadovus socialinio darbo srities specialistams.
  • organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus;

Jonavos r. socialinių paslaugų centras, bendradarbiaujant su Kauno Kolegijos Socialinio darbo katedra, organizuoja socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus pagal kelias patvirtintas (SADM reikalavimus atitinkančias) programas:

  • Individualios priežiūros personalo psichosocialinių įgūdžių ugdymas (The development of psichosocial skills of individual care staff), 16 val.

Programa skirta: socialinio darbo padėjėjams, individualios priežiūros personalui, asmeniniams asistentams. Programos kodas: 17SD301.

  • Individualios priežiūros personalo įgūdžių ugdymo programa, dirbant su įvairiomis klientų grupėmis (The training program of individual care staff skills, working with different target group), 40 val.

Programa skirta: socialinio darbo padėjėjams, individualios priežiūros personalui, asmeniniams asistentams. Programos kodas: 18SD328.

  • Tarpinsititucinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo programa, taikant socialinio darbo supervizijos ir patiriminio mokymo metodus (The program of inter-institutional collaboration skills, applying the methods of social work supervision and experiential training), 16 val. Programa skirta: socialiniams darbuotojams. Programos kodas: 17SD300.
  • Įgalinimo koncepcija socialiniame darbe – paslaugų organizavimo ir personalo valdymo ypatumai (The concept of empowerment in social work - service organization and staff management), 16 val.

Programa skirta: socialiniams darbuotojams. Programos kodas: ............

  • Įgalinimo koncepcija socialiniame darbe – paslaugų organizavimo ir personalo valdymo ypatumai (The concept of empowerment in social work - peculiarities of service organization and personnel management), 16 val.

Programa skirta socialinių paslaugų įstaigų vadovams, pavaduotojams, padalinių ir skyrių vadovams. Programos kodas: 21SD23.