Atviri duomenys

Komisijos ir darbo grupės

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro vadovas ir darbuotojai dalyvauja įvairių komisijų veikloje:

  • Jonavos rajono savivaldybės komisijoje dėl socialinės priežiūros, dienos globos paslaugų į namus skyrimo;
  • Jonavos r. savivaldybės komisijoje dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliems asmenims;
  • Jonavos rajono savivaldybės komisijoje dėl apgyvendinimo ilgalaikės ir trumpalaikės globos įtaigose;
  • Jonavos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijoje;
  • Jonavos rajono savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės komisijoje;
  • Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo komisijoje;
  • Jonavos rajono savivaldybės socialinių projektų atrankos komisijoje.