Paslaugos

Dienos socialinės priežiūros ir užimtumo paslaugos

Jonavos rajono socialinių paslaugų Vaiku dienos centrai (Rimkų, Upninkų, Žeimių) teikia akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros  bei kitas socialines paslaugas mokyklinio amžiaus (7-14 metų) vaikams.

Dienos centre taip pat teikiamos sociokultūrinės (laisvalaikio organizavimo) paslaugos senjorams, suaugusiems asmenims, turintiems negalią.

 

Dienos centro tikslas – teikti kompleksinę pagalbą socialinę atskirtį ir kitų socialinių problemų turinčioms šeimoms ir vaikams, senjorams, asmenims turintiems negalią gerinant jų gyvenimo kokybę, mažinant socialinę atskirtį.

 

Paslaugas gali gauti:

 • vaikai, augantys socialinę riziką patiriančiose šeimose
 • Socialinę riziką/atskirtį patiriantys vaikai
 • Vaikai likę be tėvų globos
 • Vaikai, kuriems atvejo vadybininkas, ugdymo įstaigos ar kiti specialistai rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą
 • Kitataučių vaikai
 • Senjorai, suaugę asmenys, turintys negalią
 • Visų minėtų grupių vaikų šeimos nariai
 • Esant poreikiui ir galimybei, vaikų dienos centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems jas norintiems gauti vaikams bei jų šeimos nariams.

 

Teikiamos paslaugos:

 • Vaikų dienos socialinė priežiūra (vaikams)
 • Socialinių, kasdienio gyvenimo, bendravimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (vaikams)
 • Psichologinė pagalba (visoms tikslinėms grupėms)
 • Pagalba ruošiant pamokas (vaikams)
 • Dienos užimtumo asmenims, turintiems negalią, senjorams veiklos  (meno terapija, išvykos, šventės, popietės)
 • Savipagalbos asmenims, turintiems negalią, senjorams grupės (soc. įgūdžių ugdymas, negalės stigmos problemos sprendimas, emocinis palaikymas, vidinių resursų aktyvacija, savęs ir kitų pažinimo skatinimas)
 • Įvairios dienos užimtumo veiklos (meno terapija, išvykos, renginiai, susitikimai su medicinos, psichologijos, teisės, religijos ir kitų aktualių sričių specialistais) (visoms tikslinėms grupėms)

 

Norint tapti Dienos centro paslaugų gavėju reikia atvykti į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą ar jo padalinius:

 

Dienos centras  Rimkų padalinyje, Chemikų g. 136, Jonava, tel. +370 630 08058

Dienos centras Žeimių padalinyje;  Kauno g. 37, Žeimiai, tel. 8 349 45212

Dienos centras  Upninkų padalinyje; Jaunystės g. 6, Upninkai tel. 8 349 20513

 

Darbo laikas:

 I-IV: 8.00 - 18.00 (12.00 - 12.30 pietūs)

 V : 8.00 - 14.00 (be pietų pertraukos)