Administracinė informacija

Darbo užmokestis

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2022 M. - 2023 M. II KETV.

 

 

Eil. Nr.

Pareigybė

 

Darbuotojų skaičius

2022 m.

VDU

Eur

1 etatui

2023 m. II ketv.

VDU

Eur

1 etatui

1

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

26

1393

1487

2.

Atvejo vadybininkas

7

1517

1599

3.

Soc. darbo personalo ir dokumentacijos vadybininkas

3

1329

1487

4.

Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliais

2

1329

1487

5.

Socialinis darbuotojas darbui su kitataučiais

2

1329

1487

6.

VVTAĮ atestuotas asmuo

3

1329

1487

7.

Individualios priežiūros darbuotojas

28

1141

1269

8.

Individualios priežiūros darbuotojas darbui su šeimomis

4

-

1282

9.

Socialinis pedagogas

5

1367

1532

10.

Socialinių paslaugų įstaigos psichologas

3

1594

1785

11.

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

2

1141

1269

12.

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas su kitataučiais

2

1141

1269

13.

Ūkvedys

3

1141

1269

14.

Valytojas

4

730

840

 

* Pareigybės koeficiento dydis priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo.

**Pateikiamas Jonavos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (eurais), neatskaičius mokesčių.

*** Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio 12 d. LRV nutarimu Nr. 1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto sv