Administracinė informacija

Darbo užmokestis

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2021 M. - 2022 M. III KETV.

 

 

Eil. Nr.

Pareigybė

 

Darbuotojų skaičius

2021 m.

VDU

Eur

1 etatui

2022 m. III ketv.

VDU

Eur

1 etatui

1

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

27

1301

1393

2.

Atvejo vadybininkas

6

1448

1517

3.

Soc. darbo personalo ir dokumentacijos vadybininkas

3

1185

1329

4.

Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliais

3

1185

1329

5.

Socialinis darbuotojas darbui su kitataučiais

4

1185

1329

6.

VVTAĮ atestuotas asmuo

3

1185

1329

7.

Individualios priežiūros darbuotojas

34

1001

1141

8.

Socialinis pedagogas

5

1070

1367

9.

Socialinių paslaugų įstaigos psichologas

3

1283

1594

10.

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

2

1001

1141

11.

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas su kitataučiais

2

1001

1141

12.

Ūkvedys

3

1001

1141

13.

Valytojas

4

642

730

 

* Pareigybės koeficiento dydis priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo.

**Pateikiamas Jonavos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (eurais), neatskaičius mokesčių.

*** Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio 12 d. LRV nutarimu Nr. 1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.