Administracinė informacija

Darbo užmokestis

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2022 M. - 2023 M. III KETV.

 

 

Eil. Nr.

Pareigybė

 

Darbuotojų skaičius

2022 m.

VDU

Eur

1 etatui

2023 m. III ketv.

VDU

Eur

1 etatui

1

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

26

1393

1487

2.

Atvejo vadybininkas

7

1517

1599

3.

Soc. darbo personalo ir dokumentacijos vadybininkas

3

1329

1487

4.

Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliais

2

1329

1487

5.

Socialinis darbuotojas darbui su kitataučiais

2

1329

1487

6.

VVTAĮ atestuotas asmuo

3

1329

1487

7.

Individualios priežiūros darbuotojas

28

1141

1269

8.

Individualios priežiūros darbuotojas darbui su šeimomis

4

-

1282

9.

Socialinis pedagogas

5

1367

1532

10.

Socialinių paslaugų įstaigos psichologas

3

1594

1785

11.

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

2

1141

1269

12.

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas su kitataučiais

2

1141

1269

13.

Ūkvedys

3

1141

1269

14.

Valytojas

4

730

840

 

* Pareigybės koeficiento dydis priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo.

**Pateikiamas Jonavos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (eurais), neatskaičius mokesčių.

*** Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio 12 d. LRV nutarimu Nr. 1261 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.