Paslaugos

Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms paslaugos
Kompleksinės paslaugos (KOPA)

Atvejo vadyba- atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

 

Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

Atvejo vadybą sudaro:

  • šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);
  • pagalbos organizavimas;
  • pagalbos plano sudarymas;
  • pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  • šeimos stebėsena.

 

Atvejo vadybininko vertybinės nuostatos: pagarba klientui, empatija, lygiavertiškumas, objektyvumas ir konfidencialumas. Specialistai gerbia paslaugų gavėjų orumą ir vertę, jų teisę į laisvą apsisprendimą.

 

Atvejo vadybininkų sąrašas Jonavos rajone

 

Vardas, pavardė

 

Kontaktai

Teritorijos

 

Diana Ročkina -Montrimavičienė

 

8 349 64601

8 604 72460

diana.rockina@jonavosspc.lt

Jonavos r.

 

Jūratė Vaičiūnienė

8 349 64601

8 678 25893

jurate.vaiciuniene@jonavosspc.lt

Jonavos r.

 

Sandra Pūkė

 

8 349 64601

8 604 72195

sandra.puke@jonavosspc.lt

Jonavos r.

 

Oksana Mikėnienė

 

8 (349) 64601

8 604 80538

oksana.mikeniene@jonavosspc.lt

Jonavos r.

 

Natalija Jasilionienė

 

8 349 64601

8 604 72436

natalija.jasilioniene@jonavosspc.lt

Jonavos r.

 

Aušra Sauliūnė

 

8 674 75286

8 604 72609

ausra.sauliune@jonavosspc.lt

Jonavos r.

Agnė Matulaitienė

8 603 15922

agne.matulaitiene@jonavosspc.lt

Jonavos r.

 

Julija Toma

 

8 674 71490

8 658 34889

julija.toma@jonavosspc.lt

Jonavos r.