Projektai

Apie projektą
Apie projektą

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su Jonavos rajono socialinių paslaugų centru 2022 m. pasirašė 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo projekto „Gerovės konsultanto modelio įdiegimas Jonavos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo sutartį Nr. LT03-1-SAM-K03-002.

Dėl dar vis gajų mūsų visuomenės nuostatų psichikos sveikatos priežiūros specialistų atžvilgių, žmonės vengia kreiptis pagalbos, išgyvenant emocinius sunkumus: nerimą, depresiją, stresą ir panašias emocines problemas, akcentuodami gėdos, ilgų eilių, gydytojų siuntimų ir kitų panašių trukdžių egzistavimą, kaip nesikreipimo pagalbos priežastį. Todėl labai svarbu stiprinti bendruomenės sveikatos paslaugas ir skatinti gerovės konsultantų modelio plėtrą Lietuvoje.

Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimo tarp sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūrą, organizuojant žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas visiems Jonavos rajono gyventojams. Tokiu būdu didinant konfidencialių, nemokamų psichinės sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumą, mažinant sveikatos netolygumų ir socialinės atskirties problemas per taikomas intervencijas ir prevencijos priemones.

Projekto uždaviniai:
1. Žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugų organizavimas Jonavos rajone;
2. Gerovės konsultanto paslaugų patrauklumo didinimas ir viešinimas.

Siekiant įgyvendinti projekto veiklas bei didinat paslaugų prieinamumą, Jonavos rajono socialinių paslaugų centre įdarbinti du gerovės konsultantai (psichologai), kurie nemokamai teiks paslaugas Jonavos rajono gyventojams ne tik mieste, bet ir rajono kaimiškose seniūnijose.

Projekto tikslinė grupė – suaugę Jonavos rajono gyventojai (asmenys nuo 18 metų), kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos ir psichologinės adaptacijos problemų požymiai.

Bendra projekto vertė yra 73.782,64 Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2023 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos galima gauti atvykus į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje, tel. 8 349 33123 arba el.paštu soc.centras@jonava.lt.