Socialinių paslaugų teikimas asmens namuose

Socialinių paslaugų teikimas asmens namuose

Jonavos r. socialinių paslaugų centro specialistai (socialiniai darbuotojai, lankomosios priežiūros personalas, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas ir psichologas) teikia:

  • socialinės priežiūros paslaugas asmens namuose;
  • dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose;
  • integralią pagalbą.

Socialines paslaugas asmens namuose gali gauti - neįgalūs, senyvo amžiaus, vieniši Jonavos r. gyventojai, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros/slaugos poreikis arba tie, kurie dėl objektyvių sveikatos priežasčių negali savarankiškai pasirūpinti savimi.

Asmenys, pageidaujantys gauti socialines paslaugas namuose (ar jo atstovai)  aptarnaujami Jonavos r. socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) vadovaujantys „vieno langelio“ principu:

  • prašymas dėl paslaugų namuose gavimo pildomas Centre arba priimamas elektroniniu paštu;
  • tiesiogiai kreipiantis į Centrą, asmens dokumentų kopijų nereikalaujama, tik prašoma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siekiant patvirtinti besikreipiančiojo tapatybę). Jei į Centrą kreipiasi klientą atstovaujantis asmuo – prašoma turėti atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybės dokumentą;      
  • informacija apie asmens socialinį statusą, pajamas ir deklaruotą gyvenamąją vietą (esant asmens sutikimui) tikrinama SPIS (papildomų pažymų nereikalaujama);
  • prašoma pristatyti išrašą iš medicinos dokumentų, forma F27/A, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę.

Pateikę prašymus dėl socialinių paslaugų namuose, asmenys yra įrašomi į eilę. Atliekamas socialinių paslaugų poreikio vertinimas, senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimas arba suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas. Įvertinus poreikį pateikiama socialinės priežiūros ir globos namuose poreikių nustatymo komisijai svarstyti dėl asmens lankymo namuose. Atsižvelgiant į įvertintą poreikį asmeniui teikiamas nustatyto valandų skaičiaus paslaugų į namus kompleksas. Klientai už paslaugas moka pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką (vadovaujantis SADM ministro patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas įsakymu).