Metodinė veikla

Metodinė veikla

METODINIO CENTRO INFORMACIJA: 

Jonavos r. socialinių paslaugų centras 2017 metais paruošė dvi naujas socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymų programas, kurios patvirtintos Kauno Kolegijos SMF Socialinio darbo katedroje ir yra pripažintos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM. Šių programų patvirtinimo dėka 135 Jonavos ir kitų rajonų socialinės srities specialistai pakėlė savo kvalifikaciją. 

2018 metais planuojama organizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymus, pagal šias patvirtintas programas:

  • Individualios priežiūros personalo psichosocialinių įgūdžių ugdymas (The development of psichosocial skills of individual care staff), 16 val. programos kodas: 17SD301.
  • Tarpinsititucinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo programa, taikant socialinio darbo supervizijos ir patiriminio mokymo metodus (The program of inter-institutional collaboration skills, applying the methods of social work supervision and experiential training), 16 val. , programos kodas: 17SD300.