Informacija gyventojams

Ieškomi savanoriai

Sudėtingo karantino laikotarpio metu ypatingai svarbus visos Jonavos rajono bendruomenės sutelktumas, tarpusavio palaikymas ir parama. Esame dėkingi visiems savanoriams, socialiniams partneriams, skirtin...

Skaityti...
DĖMĖSIO ! KARANTINAS

VADOVAUJANTIS LR  SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 10 D. SPRENDIMAIS NR. V-328, NR. V-333 SKELBIAMA  VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALI SIT...

Skaityti...
Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą neįgaliesiems

Būstas ir gyvenamoji aplinka neįgaliajam pritaikoma vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsaky...

Skaityti...
KVIEČIAME VISUS, NORINČIUS AR SVARSTANČIUS APIE VAIKŲ GLOBĄ, PRISIJUNGTI PRIE NAUJAI RENKAMOS GIMK MOKYMŲ GRUPĖS, SKIRTOS BŪSIMIEMS GLOBĖJAMS/ĮTĖVIAMS !

Š. m. rugsėjo 16 d. 17 val. pradedami GIMK mokymai būsimiems globėjams/įtėviams, pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir kon...

Skaityti...
Jonavos miesto gyventojams dėl 2018 m. lapkričio-gruodžio mėnesio maisto paketų ir higienos priemonių dalinimo

Jonavos miesto gyventojai kviečiami atsiimti paramą  maisto  produktais  ir  higienos priemonėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programos Rambyno g. 21, Jonavoje. Maisto paketai bus...

Skaityti...
Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems

Jonavos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio ...

Skaityti...