Globos centras

Jei apsisprendėte globoti

Globa (rūpyba) – tai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąly...

Skaityti...
Jei apsisprendėte įsivaikinti

Įvaikinimas – tai procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeni...

Skaityti...
Finansinė parama

Globėjai, veikiantys pagal individualios veiklos pažymą, su kuriais Globos centras pasirašo sutartį, gauna Jonavos r. savivaldybės tarybos patvirtintas išmokas: ...

Skaityti...
Svečiavimasis

Savanoriška globa – tai pastovūs trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Tokie susitikimai turi būti planuojami ir neatsitiktiniai, k...

Skaityti...
GIMK