Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. - 2019 M. II KETV.

Eil. Nr.

Pareigybė

2018 m.

VDU

Eur

1 etatui

2019 m. II ketv.

VDU

Eur

1 etatui

1

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

742,00-781,75

1107,20-1159,10

2.

Atvejo vadybininkas

809,58

1124,50-1176,40

3.

Soc. darbo personalo ir dokumentacijos vadybininkas

596,25

934,20-986,10

4.

Socialinis darbuotojas dienos soc. priežiūrai ir užimtumui

530,00-569,75

865,00-916,90

5.

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

503,50-543,25

795,80-847,70

6.

Soc. darbuotojas pagal GIMK programą

Soc. darbuotojas globos koordinavimui

583,00-622,75

830,40-882,30

7.

Individualios priežiūros personalas globai

463,75-503,50

778,50-830,40

8.

Individualios priežiūros personalas

450,50-490,25

761,20-813,10

9.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

437,25-477,00

726,60-778,50

10.

Socialinis pedagogas

622,75-662,50

899,60-951,50

11.

Psichologas

728,75-768,50

1205,81-1224,84

12.

Ūkvedys

450,50-490,25

761,20-813,10

13.

Valytojas

400,00

555,00

 

* Pareigybės koeficiento dydis priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo.

**Pateikiamas Jonavos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (eurais), neatskaičius mokesčių.

*** Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. LRV nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 punktu.