Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2017 M. - 2018 M. II KETV.

 

Eil. Nr.

Pareigybė

2017 m.

vidutinis

darbo užmokestis

Eur

1 etatui

2018 m. II ketv.

darbo užmokestis

Eur

1 etatui

1

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

673,38

742,00-781,75

2

Socialinis darbuotojas dienos soc. priežiūrai ir užimtumui

463,63-508,95

530,00-569,75

3

Dienos soc. priežiūros ir užimtumo specialistas

463,63

503,50-543,25

4

Soc. darbuotojas pagal GIMK programą

568,98

583,00-622,75

5

Individualios priežiūros personalas globai

425,43

463,75-503,50

6

Individualios priežiūros personalas

412,38

450,50-490,25

7

Socialinio darbuotojo padėjėjas

412,38

437,25-477,00

8

Socialinis pedagogas

561,15-596,39

622,75-662,50

9

Psichologas

629,01

728,75-768,50

10

Slaugytojo padėjėjas

425,43

490,25-530,00

11

Ūkvedys

391,50-394,11

450,50-490,25

12

Valytojas

380,00

400,00

 

* Pareigybės koeficiento dydis priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo.

**Pateikiamas Jonavos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (eurais), neatskaičius mokesčių.

*** Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. LRV nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 punktu.