Būsto pritaikymo paslaugos

Būsto pritaikymo paslaugos

Būsto pritaikymo paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pagal negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:

  • labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
  • ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
  • vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Prašymai dėl būsto ir aplinkos pritaikymo priimami Jonavos rajono socialinių paslaugų centre (Vasario 16-osios g. 31, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 14 val., pietūs nuo 12 iki 12.30 val., penktadienį dirbame be pietų).

Prašymai nagrinėjami ir tolimesnis būsto pritaikymo procesas įgyvendinamas vadovaujantis: 2007 m. balandžio 19 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-111 patvirtintais Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimais, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodika ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu.